Driehoek

In de noorderhemel bevindt zich het sterrenbeeld Driehoek. Het is een relatief onopvallend sterrenbeeld en bestaat uit slechts 3 sterren. Een van deze sterren is groter dan klasse 3. In de zuiderhemel is de tegenhanger van de driehoek te vinden: de Zuiderdriehoek, oftewel de Triangulum Australis. De noordelijke Driehoek hoort bij de antieke sterrenbeelden die door Ptolemeus genoteerd zijn.
 
Vorm en positie:Driehoek
Ongeveer 10 graden ten noorden van de kop van het sterrenbeeld Ram vindt u de noordelijke Driehoek. Het opvallendste object in dit sterrenbeeld is het spiraalvormige sterrenstelsel M33. Ook de open sterrenhoop NGC 752 is interessant om te bekijken. Het sterrenbeeld heeft de vorm van een lange, gelijkbenige driehoek en bestaat uit de drie helderste sterren. De naastgelegen sterrenbeelden zijn Vissen, Ram en Perseus.
 
Rechte klimming: 1h 31m tot 2h 50m
Declinatie: +25 tot +37 graden
 
Helderste ster: Beta Trianguli (HIP 10064)
 
Mythologie:
De Grieken noemden dit sterrenbeeld ook wel 'Trigonon', 'Delta' of 'Deltoton'. In de vorm van het sterrenbeeld zagen zij onder andere de Nijldelta. De driehoek stond ook voor Sicilië, dat gewijd was aan Demeter. De dochter van Demeter, Kore zou vanaf Sicilië ontvoerd zijn naar Hades. Hades, de god van de onderwereld, zou verliefd geworden zijn op Kore. Hij vroeg zijn broer Zeus om haar hand. Zeus hield zich op de oppervlakte, omdat hij wist dat Kore niet graag naar de donkere onderwereld wilde. Hades ontvoerde Kore en bracht haar naar de onderwereld. Vanaf dat moment werd ze Persephone genoemd.
 
Het beste zichtbaar in het jaargetijde: Herfst
 
Naastgelegen sterrenbeelden: Andromeda, Vissen, Perseus, Ram